|

Friday, 4 October 2024

|

Netværksmesse

Friday, 4 October, 9:30 AM » 12:00 PM
Site event

Til oktober gentager vi succesen med netværksmesse, som du måske husker fra sidste efterår. Ligesom sidste gang er messen tiltænkt, at du som studerende kan mødes og danne netværk med eksterne virksomheder.


På dagen vil atriet (Middelhavet) derfor atter blive fyldt med alskens eksterne virksomheder, der vil være til stedet med stande. Som noget nyt gør vi denne gang arrangementet åbent for samtlige studerende. I den udstrækning det kan lade sig gøre.


Vi ses til en spændende dag, hvor du kan få godt gang i de stærke netværk.

Middelhavet (atriet)