Test-center i Graaesvej 25

Test-center i Graaesvej 25

by Maria Nielsen -
Number of replies: 0

Test-center

Graaesvej 25, Svendborg 

Som studerende eller ansat skal du ved fysisk fremmøde på vores adresser kunne dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer – dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – at have opnået et negativt testresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19. Du kan tage testen uden for SIMAC eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på SIMAC, Graaesvej 25.

I løbet af uge 15 åbner vi et test-center i Graaesvej 25. Centret vil være til superviseret selvtest, hvor du under vejledning skal pode dig selv med en lyntest i form af en næsetest (antigentest).

SIMAC har ansat supervisorer til at bistå instruktion og registrering af disse lyntest. Alle supervisorer er uddannet af CareLink, og de vil være i stand til at hjælpe dig med at foretage denne selvtest, og hvis det er svært for dig, vil de også kunne pode dig.

En lyntest betyder at du vil modtage et svar på din mobil ca. 15 minutter efter du har foretaget testen.

Adgang til Graaesvej 25 bliver op gennem havegangen, ind gennem stuen – hvor testen udføres – og ud via havedøren.

Du bedes bære mundbind og medbringe dit sygesikringskort.

Centret er åbent mandag til fredag fra kl. 7.30 – 16.00.

 

Du kan læse procesbeskrivelsen vedr. COVID19 om generelle forholdsregler og sygemeldinger her:

https://edusimac.sharepoint.com/:w:/r/sites/intranet/kvalitet/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBC82A10-6700-4421-8E0F-8F0DD879F659%7D&file=2.2.17%20Procesbeskrivelse%20for%20generelle%20forholdsregler%20under%20COVID-19%20og%20forholdsregler%20og%20sygemelding%20i%20tilf%C3%A6lde%20af%20mulig%20smitte%20med%20COVID-19%20.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=AF0FBEC9-1080-471B-AB18-A81CA1A8B54C&wdLOR=c6EBE173B-B1E9-4F0F-A839-6071F0201D59

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Jan Kramer Knudsen på 72 21 56 30 – jkk@simac.dk

Birgitte Pless på 72 21 55 11 – pless@simac.dk

Covid-19