Med viden i centrum

Med viden i centrum

by Nick Andersen -
Number of replies: 0

Hvad er viden på SIMAC? Det er et spørgsmål med nuancerede svarmuligheder. SIMAC er en videninstitution og viden genereres ikke udelukkende i klasselokalet af undervisere. Samtidig er SIMAC ikke hermetisk lukket, men et omfattende samarbejde, der ad mange veje trækker sig spor ud i erhvervet. Det kan alle jer, der har deltaget i de tre Brainy Brunch-arrangementer i dette semester bevidne.

Igennem ni medrivende oplæg blev vi taget med på omspændende rejser rundt i viden og projekter med forskellige grader af relation til SIMAC. Studerende, tidligere studerende, undervisere, studievejleder og studiechefen har alle haft talerøret. Og alle gæster – interne som eksterne – er vi blevet klogere på SIMAC og vores netværk som en konsekvens.

Mange tak til alle, der har holdt oplæg, og til jer, der har valgt at sætte tid af til at støtte op om Brainy Brunch-konceptet. Vi vil fortsætte med det til næste semester. Dog med lidt ændringer. Fremover kommer det til at ligge 10.00-12.00, imens det vil blive reduceret til to arrangementer pr. semester. Håbet er, at dette vil give endnu flere lyst til og mulighed for at deltage.

Har du forbedringsforslag, skal du desuden endelig blot sende dem til Nick Andersen (nia@simac.dk).


De ni oplæg i kronologisk rækkefølge