Resultater af elektroniske evalueringer 2023-2

Resultater af elektroniske evalueringer 2023-2

by Martin Petersen -
Number of replies: 0

Resultater for samtlige elektroniske evalueringer for 2023-2-semesteret er nu tilgængelig i kvalitetssystemet. Dette gælder resultater for BA-vejlederevaluering, praktikevalueringer (midtvejs- og afsluttende) samt censor- eksaminatorevaluering. 

For hver uddannelse finder I:

  • Datanotater for de forskellige evalueringer – I forhold til tidligere kan I nu bl.a. se resultater fordelt på semestre.
  • Vurdering af resultater for de forskellige evalueringer, som er vurdering af resultaterne ift. måltal for tilfredsstillende målopfyldelsesgrad.
  • Behandling af evalueringsresultater, hvor I kan læse om uddannelsesledelsens behandling af data, herunder eventuelle planlagte handlinger, som følge af behandlingen.

Materialet via følgende links:

 

Vedrørende resultater fra BJ/SE-uddannelsen

For at sikre evalueringskonceptet matcher det relativt lille antal studerende på BJ/SE-uddannelsen og for at sikre, at data ikke er personhenførbare, har uddannelseschef besluttet, at data puljes i studieår (efterårssemester plus forårssemester). Det betyder, at de kvantitative data fra evalueringerne fra BJ/SE kun behandles ved afslutningen af forårssemestret.