Kaffe og kvalitet

Kaffe og kvalitet

by Maria Nielsen -
Number of replies: 0

Kaffe og kvalitet

 Mandag den 11. marts 2024 har du mulighed for at få en gratis kop kaffe ved indgangen til kantinen. Vi får besøg af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som vil informere om den aktuelle akkreditering af SIMAC, herunder hvad arbejdet med uddannelseskvalitet betyder for dig som studerende.

 Processen er for akkreditering af SIMAC er påbegyndt i august 2023 og forventes afsluttet februar 2025

 Hvor: Ved indgangen til kantinen.

 Hvornår: Mandag den 11. marts kl. 11.00-13.00

 Hvad: Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal gennem en institutionsakkreditering kunne vise, at de arbejder systematisk med at sikre deres uddannelsers kvalitet og relevans. Den enkelte institution fastlægger selv sit system for kvalitetssikringsarbejdet, ligesom institutionen selv fastlægger sin praksis. Kvalitetssikringsarbejdet skal blot leve op til kriterierne for kvalitet og relevans. Disse kriterier omfatter blandt andet, at:

  • Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau
  • Kvalitetssikringsarbejdet involverer undervisere og studerende
  • Institutionen systematisk kvalitetssikrer fagligt indhold og niveau på de enkelte uddannelsesudbud

Kvalitetssikringssystemet skal ikke bare opfylde kriterierne på papiret. Institutionen skal også vise, at den i praksis systematisk sikrer uddannelsernes kvalitet og relevans både før, under og efter en institutionsakkreditering.

 Du kan læse mere om institutionsakkreditering her.