nyt fra Studenterrådgivningen -gratis online terapi

nyt fra Studenterrådgivningen -gratis online terapi

by Lene Østergaard -
Number of replies: 0

Nyt fra Studenterrådgivning - online terapi 

Som noget nyt kan studerende få tilbudt onlinesamtaler via Skype, både med og uden video. Tilbuddet retter sig især mod studerende, der bor langt fra Studenterrådgivningen, eller studerende der af andre årsager har vanskeligt ved at komme til os. Det kan også være studerende, der ikke behøver at vente på en forsamtale, da det drejer sig om mindre omfangsrige problematikker. Læs mere på linket:

https://www.srg.dk/da-dk/faa_hjaelp/online_terapi.aspx

Lene, studievejleder